Vyber jazyk:

Právní doplnění


Všechna práva k obsahu webových stránek KOMPLEX-BUD Sp. z o.o. jsou vyhrazená. Máte právo tisknout kompletní webové stránky, nebo jejich částí, bez porušení autorských práv. Administrátor nepovoluje jakékoliv použití, kopírování celku, nebo části, modifikovaní, předávání elektronicky, a propojování stránek nebo jejich částí na internetových stránkách pro komerční účely bez předchozího písemného souhlasu KOMPLEX-BUD Sp. z o.o.

Provozovatel si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění v zásadách ochrany osobních údajů na webových stránkách. Servis je průběžně dle možnosti aktualizován, avšak KOMPLEX-BUD Sp. z o.o. nenese žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost údajů a informací uvedených na internetových stránkách.

Veškerá odpovědnost a riziko týkající se rozhodování na základě informací obsažených na této webové stránce, spočívá výhradně na uživateli.

KOMPLEX-BUD Sp. z o.o. nenese odpovědnost za škody vyplývající z použití těchto stránek.
Uvedené na webových stránkách výrobky, služby, atd. nepředstavuji nabídku ve smyslu článku 66 občanského zákoníku.

Nahoru